ทำงานกับเว็บเพจ

เว็บเพจ คืออะไร

เว็บเพจ คือหน้าเว็บแต่ละเว็บที่คุณสร้างขึ้นมาจากปุ่ม "Create Page" มุมขวาบน หากเว็บไซต์ เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม หน้าปก เปรียบเสมือน Landing Page คือหน้าแรกของเว็บไซต์ ส่วนหน้าเพจ หรือเว็บเพจ ก็เปรียบสเมือน หน้าแต่ละหน้าในหนังสือเล่มนั้น การทำงานกับเว็บเพจ หรือหน้าเพจ ใน Google sites มีอะไรบ้างลองติดตามดูครับ

จะเปลี่ยน URL หน้าเพจได้อย่างไร?

เพื่อเปลี่ยน URL หน้าเพจ ให้คลิกที่การดำเนินการโดยกดปุ่ม ""More Actions"" และเลือก "Page Settings" จากเมนูหล่นลง(dropdown menu)

ฉันจะซ่อนชื่อหน้าเพจได้อย่างไร?

เพื่อที่จะซ่อนชื่อหน้าเพจ(ไตเติิ้ล) คลิกปุ่ม ""More Actions"" และเลือก "Page Settings" จากเมนูหล่นลง(dropdown menu)

ทำเครื่องหมาย(ติ๊ก)ที่ช่องถัดจาก "แสดงหน้าชื่อ" หรือ "Show page title" เพื่อแสดงชื่อ ยกเลิกการทำเครื่องหมาย(ติ๊กออก)จากช่องหากคุณต้องการซ่อนไซเติ้ลไว้

ฉันจะลบหน้าเพจได้อย่างไร?

ขณะที่ดูเพจ(หน้าวิว) เลือกเมนู "More actions" ที่ด้านบนแล้วยืนยันการลบโดยการคลิกปุ่มลบ

แต่ โปรดทราบ ข้อมูลทั้งหมดในหน้าเพจที่คุณจะลบนี้ รวมทั้งเอกสารที่แนบในและด้านล่าง หน้าเพจจะถูกลบหมดด้วย

หรือบางที่ คุณอาจเรียกคืนหน้าเว็บนี้ในภายหลังได้ ถ้าจำเป็น ในรายการกิจกรรมเว็บไซต์ล่าสุด

แต่การเรียกคืนหน้าเพจที่ลบไป อาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ทั้งหมด

จึงควรระมัดระวังให้ดี ก่อนจะลบ ถ้าไม่ใช่เอกสารของตนเอง ก็ไม่ควรจะลบมัน