เทคนิคการใช้แม่แบบ(Template)

Post date: 01-Jan-2010 01:46:25

Google-Sites-Create-Templateตัวอย่างเว็บที่ใช้ Template ที่มีอยู่แล้ว

อ่าน Sites Wizard Creator ที่นี่

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ Google Sites ประกอบ ที่นี่ในที่นี้ผลจะให้ไกด์ไว้นิด่านนึงว่า แม่แบบหรือ Template ที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้น สามารถบันทึกเป็น Template ไว้ใช้งานต่างหาก และยังสามารถแชร์แม่แบบ ให้คนอื่นๆ นำไปใช้ได้

หากสร้างเว็บไซต์ใหม่ใน Google Sites โดยทั่วไปอาจจะไม่พบแม่แบบหลากหลายที่มีผู้แชร์เอาไว้ แต่วิธีการง่ายๆ ที่คุณสร้างเว็บไซต์ของคุณจาก แม่แบบมากมาย ได้แก่ การเริ่มต้นสร้างด้วย Sites Wizard

อ่านรายละเอียดการใช้แม่แบบ(Google site template) ที่นี่