แก้ไขลิงก์ภาพ

Post date: 19-May-2010 13:36:08

การแก้ไขลิงก์ ให้กับภาพ(ลิงก์จากภาพ)สำหรับ Google Sites มีวิธีการดังนี้