การหมุนภาพจากไเอแพด หรือไอโฟน

Post date: 22-Dec-2012 06:47:58

how to fix cannot rotate picture or immage from ipad or iphone

ดาวน์โหลด

ภาพที่ 1 แสดง popup message ไม่สามารถหมุนภาพได้

ขอแทรกเนื้อหาตรงนี้ซักหน่อย สำหรับท่านที่ติดปัญหาเวลากอ๊ปปี้ภาพจากเครื่องไอแพด หรือไอโฟนมา แล้วไม่สามารถหมุนภาพได้ แนะนำให้หาโปรแกรมมาช่วย ซึ่งคิดว่าน่าจะมีหลายๆ โปรแกรม ที่สะดวก และฟรีที่ผมใช้อยู่ ไปดูตามนี้เลยครับ http://annystudio.com/software/jpeglosslessrotator/ ส่วนการแก้ไขด้วยวิธีอื่นๆ ผมว่าทำยากกว่า วิธีใช้ก็ไม่ยากอะไร ลงโปรแกรมเสร็จ เวลาจะใช้ก็คลิกขวาที่ภาพ หรือจะเลือกทีละหลายภาพก็ได้ แล้วเลือกว่าให้หมุนซ้ายหรือขวา เท่านั้นเอง

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หมุนภาพจากไอแพด หรือไอโฟน ฟรี่

http://annystudio.com/software/jpeglosslessrotator/

ภาพที่ 2 แสดงการหมุนภาพด้วย โปรแกรม คลิกขวาที่ภาพ เลือกคำสั่ง Lossless Rotate Left หรือ Lossless Rotate Right