การแก้ไข html

การแก้ไขลิงก์สำหรับภาพใน Google Sites

ปกติภาพที่เรา(แทรก)เข้ามาใน Google sites จะลิงก์เป็นภาพต้นฉบับไปเปิดที่หน้าใหม่เสมอ ดังนั้นถ้าต้องการแก้ไขให้ลิงก์ไปยังไฟล์ หรือหน้าเว็บเพจอื่นใดก็ตาม ทั้งนอก และในเว็บไซต์นั้น ก็ต้องทำการแก้ไขด้วยการเข้าไปแก้ HTML

1. เข้าสู่ระบบ

2. เข้าสู่โหมดแก้ไข

3. กดปุ่มเครื่องมือ HTML

4. ทำการแก้ไข ลิงก์เปาหมายปลายทาง

5. บันทึกการแก้ไข

ตัวอย่าง

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการแก้ไข HTML

อธิบายในภาพส่วนที่ทำไฮไลท์ไว้ ซึ่งเป็นโค๊ดของภาพข้างล่างนี้

ภาพที่ 2

โค๊ดของภาพที่ 2

การสร้างเป้าหมายลิงก์ใหม่

1. ที่อยู่ของภาพนี้คือ http://sites.google.com/site/awebtutorial/home/sites_head_banner.jpg

2. <A href="http://sites.google.com/site/awebtutorial/home/sites_head_banner.jpg?attredirects=0" imageanchor="1"> ให้แทนที่ด้วยไฟล์ หรือที่อยู่ที่ต้องการลิงก์ไป เช่น ต้องการให้กลับไปที่หน้าแรกของเว็บ

3. จะลองแทนดังนี้ <A href="http://sites.google.com/site/awebtutorial/home/">

<A href="http://sites.google.com/site/awebtutorial/home/sites_head_banner.jpg?attredirects=0" imageanchor="1"><IMG style="TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 751px; ZOOM: 0; DISPLAY: block; HEIGHT: 127px" border=0 src="http://sites.google.com/site/awebtutorial/home/sites_head_banner.jpg?height=136&amp;width=763" width=763 height=136></A>

ภาพที่ 3

โค๊ดของภาพที่ 3

หากลองคลิกที่ภาพ จะเห็นว่า ลิงก์ไปคนละที่กันแล้ว

คำแนะนำเพิ่มเติม

การใส่เป้าหมายปลายทาง สามารถต่อด้วยแท็ก target="_blank" ให้ไปเปิดเบราเซอร์ใหม่ ก็ได้ เช่น

<a href="http://sites.google.com/site/awebtutorial/home target="_blank">ข้อความลิงก์</a>

<A href="http://sites.google.com/site/awebtutorial/home/"><IMG style="TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 751px; ZOOM: 0; DISPLAY: block; HEIGHT: 127px" border=0 src="http://sites.google.com/site/awebtutorial/home/sites_head_banner.jpg?height=136&amp;width=763" width=763 height=136></A>