การสำรองข้อมูลทั้งไซต์

Post date: 02-Jan-2010 09:54:24

มีโปรแกรมเล็กๆ ของ Google ชื่อ Google liberation ทำหน้าที่ช่วยให้คุณดาวน์โหลดเว็บไซต์ของคุณทั้งเว็บไซต์(Export) มาเก็บไว้ที่เครื่องของคุณเอง (ย้ำว่าหมายถึงเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google sites นะครับ) และภายหลังก็สามารถนำเข้า(Import) จากเครื่องคุณ ขึ้นสู่เว็บไซต์ของ Google sites ได้อีก หรือไม่ก็สามารถเปิดดูเว็บไซต์ที่เครื่องของคุณได้โดยตรง กรณีคุณจำลองเครื่องเป็น Server ก็สะดวกในการแก้ไข้เพิ่มเติมเว็บไซต์ได้ด้วย

โปรดอ่านรายละเอียด การใช้งานโปรแกรม