การทำตัวอักษรวิ่ง(4)

Post date: 28-Apr-2010 15:31:27

ขั้นตอนที่ 6 คลิกขวาบัชื่อไฟล์เมื่อกี๊ เลือก Copy Shortcut

ขั้นตอนที่ 7 กลับไปหน้า Google Sites ของคุณ เข้าสู่โหมดแก้ไข เลือก แทรก(Insert)>More gadget..>Add gadget by URL เสร็จแล้ววาง(กดปุ่ม Ctrl กับตัว V) แทน http:// กดปุ่ม Add ดังภาพข้างบนนี้

ขั้นตอนที่ 8 เอาเครื่องหมายที่ติ๊กในกรอบสี่เหลี่ยมออกทั้งหมด ปรับส่วนสูงใหม่สัก 55 หรือ 60 ก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

ปรับขนาดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลาง เสร็จแล้วทำการบันทึกหน้า ออกจากโหมดแก้ไข Refresh Browser ดูผลงาน ก็จะปรากฎอักษรวิ่งแล้วดังภาพล่างนี้ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง

ติดตามหรือแลกเปลี่ยนเสวนากลุ่มเรื่องนี้ได้ ที่นี่

Google Groups

(ต้องสมัครสมาชิกก่อน)