คลิกไปตำแหน่งใดๆบนเว็บเพจ

Post date: 21-May-2010 11:32:31

การใส่คลิกลิงก์ใดๆ บนเว็บเพจยาวๆ เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานได้

มีเทคนิคอะไรที่ทำเช่นนี้ได้

แน่นอนครับ คงนึกถึง HTML ที่ไม่ยากอะไรนัก ได้แก่แท็ก <a></a> หรือ Anchor นั่นเอง เพียงแต่เราระบุชื่อลงไป และวางแท็กนี้ ณ ตำแหน่งใดๆ ที่ต้องการให้ลิงก์ไป เวลาเรียกใช้ก็ใส่ลิงก์ URL ตามด้วยเครื่องหมาย #และชื่อ anchor นั้น

ต้วอย่าง เช่น หน้าแรกในเว็บนี้ค่อนข้างยาว ผมจะไปตำแหน่ง "ลงมือสร้างไซต์" ซึ่งอยู่ประมาณกลางหน้าเพจแรก

วิธีการ

1. ผมไปหน้าเว็บไซต์แรกนี้ แล้วเข้าสู่โหมดแก้ไขเพจ กดปุ่มเครื่องมือ HTML

2. แทรกโค๊ดนี้ไว้ก่อนคำว่า "ลงมือสร้างไซต์" <a name=midlePage></a>

3. สร้างลิงก์ด้วย URL ดังนี้ http://sites.google.com/site/awebtutorial#midlePage

ภาพประกอบ : คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลองคลิกดูตัวอย่าง ที่นี่

การประยุกต์ใช้งานอย่างอื่น เช่น ขึ้นบนสุด ไปท้ายเพจ

เราสามารถตั้ชื่อ anchor นี้วางไว้กี่แห่งก็ได้ในเว็บไซต์ ทั้งแบบลิงก์ภายใน และลิงก์จากภายนอกเว็บ เหมาะสำหรับมหน้าเว็บที่ยาวๆ พอดูไปๆ จนถึงท้ายเพจ อยากจะทำลิงก์คลิกกลับมาที่หน้าเพจก็แทรก anchor นี้ไว้แล้วก็ สร้างลิงก์กลับไป

http://sites.google.com/site/awebtutorial#top (#top ไปบนสุดหน้าแรก และ #last ไปท้ายเพจหน้าแรก เป็นต้น) ลองคลิกดูตัวอย่างลิงก์ต่อไปนี้

ขึ้นด้านบน | ไปท้ายเพจ